Култура | Образование

Грамотност.bg

Проект Грамотност.bg

се изпълнява от СУ „Свети Климент Охридски“, град Варна, по програма „Учим заедно” на фондация „Заедно в час”, финансиран от Фондация „Америка за България“. Проектът целú създване на работеща Система за повишаване на функционалната грамотност, която да подпомогне изграждането на набор от умения и компетентности у учениците в начален етап за успешно справяне с житейски ситуации.

С разработените инструменти, по интригуващ и забавен за децата начин, се развиват уменията им за откриване на факти и доказателства, търсене, извличане и разбиране на информация от различни източници – текстове, схеми, диаграми и таблици. Чрез възрастово адаптирани текстове и задачи, децата се учат да организират, подреждат и класифицират различни видове информация, да правят изводи, сравнения и оценка, да вземат решения.

С интерактивни Brimki постигнахме атрактивно представяне на Проекта в частта, насочена към  учениците и създадохме интригуващи за децата секции в света на писаното слово чрез глас, изображения, текст и линкове към текстовете и задачите в платформата.

Година

2022

Дизайн

СУ „Свети Климент Охридски“
Варна в сътрудничество с Brimki

Използвани елементи

изображение, видео, текст,
линкове, аудио записи

Подходящо за

училищни платформи,
представяне на училищни проекти
обучителни материали

Уебсайт

Подобни

Проекти

Читалище Синева

Синева, Синеморец

На учителя с любов

На Учителя с любов

Бързи книги

Бързи книги / Fastbooks

Театър на сетивата

Театър на сетивата

Scroll to Top