Грамотност

Култура | Образование

Грамотност.bg

Проект Грамотност.bg

се изпълнява от СУ „Свети Климент Охридски“, град Варна, по програма „Учим заедно” на фондация „Заедно в час”, финансиран от Фондация „Америка за България“. Проектът целú създване на работеща Система за повишаване на функционалната грамотност, която да подпомогне изграждането на набор от умения и компетентности у учениците в начален етап за успешно справяне с житейски ситуации.

С разработените инструменти, по интригуващ и забавен за децата начин, се развиват уменията им за откриване на факти и доказателства, търсене, извличане и разбиране на информация от различни източници – текстове, схеми, диаграми и таблици. Чрез възрастово адаптирани текстове и задачи, децата се учат да организират, подреждат и класифицират различни видове информация, да правят изводи, сравнения и оценка, да вземат решения.

С интерактивни Brimki постигнахме атрактивно представяне на Проекта в частта, насочена към  учениците и създадохме интригуващи за децата секции в света на писаното слово чрез глас, изображения, текст и линкове към текстовете и задачите в платформата.

Година

2022

Дизайн

СУ „Свети Климент Охридски“
Варна в сътрудничество с Brimki

Използвани елементи

изображение, видео, текст,
линкове, аудио записи

Подходящо за

училищни платформи,
представяне на училищни проекти
обучителни материали

Уебсайт

Подобни

Проекти

Khan Academy

Khan Academy

Читалище Синева

Синева, Синеморец

На учителя с любов

На Учителя с любов

Бързи книги

Бързи книги / Fastbooks

Театър на сетивата

Театър на сетивата

Scroll to Top