Бързи книги / Fastbooks | Brimki

Категория | Аудиорезюмета на книги

Бързи книги / Fastbooks

Бързи Книги
е първото мобилно приложение за аудиорезюмета на книги на български език. Всяко резюме е със средна продължителност 25 минути и е записано от професионален актьор. Темите на резюмираните книги са за личностно развитие, бизнес, предприемачество, лидерство, родителство и взаимоотношения, здраве, биографии на известни личности и др.

От резюметата слушателят може да разбере не само каква е основната тема на дадена книга, но също така и основните тези на автора, да чуе разяснения и примери, както и кратка биографична справка за автора. Като допълнителни ресурси към аудио записите са включени мисловни карти и предизвикателства.

Създадохме проект с интерактивни Бримки, в който включихме персонифицирани икони на Бързи книги, разположени върху векторно изображение, както и допълнителна информация, представена чрез текстови етикети за бърз достъп.

Година

2022

Дизайн

Бързи книги
в сътрудничество с Brimki

Използвани елементи

мисловна карта, персонифицирани икони, текстов етикет с информация за бърз достъп

Подходящо за

мисловни карти,
инфографики,
диаграми

Уебсайт

Подобни

Проекти

Aesthetic EXPO health & innovation

Aesthetic EXPO

Khan Academy

Khan Academy

Дигитална бизнес визитка

Миглена Аврамова Forever

“Велинов и партньори”

3DVU shop

3DVU.shop

Elestra

“Хюманконсултинг”

Цветелина Николова

Scroll to Top