Категория | Аудиорезюмета на книги

Бързи книги / Fastbooks

Бързи Книги
е първото мобилно приложение за аудиорезюмета на книги на български език. Всяко резюме е със средна продължителност 25 минути и е записано от професионален актьор. Темите на резюмираните книги са за личностно развитие, бизнес, предприемачество, лидерство, родителство и взаимоотношения, здраве, биографии на известни личности и др.

От резюметата слушателят може да разбере не само каква е основната тема на дадена книга, но също така и основните тези на автора, да чуе разяснения и примери, както и кратка биографична справка за автора. Като допълнителни ресурси към аудио записите са включени мисловни карти и предизвикателства.

Създадохме проект с интерактивни Бримки, в който включихме персонифицирани икони на Бързи книги, разположени върху векторно изображение, както и допълнителна информация, представена чрез текстови етикети за бърз достъп.

Година

2022

Дизайн

Бързи книги
в сътрудничество с Brimki

Използвани елементи

мисловна карта, персонифицирани икони, текстов етикет с информация за бърз достъп

Подходящо за

мисловни карти,
инфографики,
диаграми

Уебсайт

Подобни

Проекти

Читалище Синева

Синева, Синеморец

biznes vizitka magi markova 1

Magi Markova, SBA Bulgaria

Foto konsultatska kashta velinovi i partnyori

“Велинов и партньори”

Хюманконсултинг

“Хюманконсултинг”

Foto Виолета Мачева

MAGIC OUTDOOR

На учителя с любов

На Учителя с любов

Foto La Maison de Katarzyna

La Maison de KATARZYNA

Foto Tzvetelina

Цветелина Николова

Театър на сетивата

Театър на сетивата

Scroll to Top