Proba Дигитална бизнес визитка | Brimki

Категория | Подкатегория

Име на клиент

Проект 1

Копирайте следния код, за да вградите Вашия проект и да “разкажете” в образи за Вашия бизнес по забавен и запомнящ се начин.
*За да се визуализира коректно, премахнете празните пространства между отварящата и затварящата скоба и основното съдържание.

				
					<iframe loading="lazy" width="960" height="421.54566744730676" data-original-width="1708" data-original-height="750" src="about:blank" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.thinglink.com/card/1557726447953510402"></iframe><noscript><iframe width="960" height="421.54566744730676" data-original-width="1708" data-original-height="750" src="https://www.thinglink.com/card/1557726447953510402" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe></noscript><script data-minify="1" async src="https://brimki.net/wp-content/cache/min/1/jse/responsive.js?ver=1711440424"></script>
				
			

Проект 2

Обяснителен текст за проекта, който разработвате за клиента и за процеса докато изчиствате визията.

Линк към папка на клиента в Google Drive: …….

Scroll to Top