Кое наричаме Бримки | Brimki

Ползите от интерактивното съдържание

Кое наричаме БРИМКИ?

Натиснете бутона на екрана и чуйте нашето въведение

Отварянето на дадена Бримка става чрез активиране на символ-пулсираща иконка, която привлича вниманието на посетителя и го приканва да я активира и разгледа предварително вградена информация за Вас или Вашия бизнес.

Scroll to Top