Grooming | Brimki

За бизнеси | Ветеринарни клиники

Груминг за домашни любимци

Примерен проект 1

Копирайте следния код, за да вградите проекта във Вашия сайт:

				
					<iframe loading="lazy" width="960" height="426" data-original-width="2860" data-original-height="1270" src="about:blank" type="text/html" style="border: none;" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.thinglink.com/view/scene/1697983525141087012"></iframe><noscript><iframe width="960" height="426" data-original-width="2860" data-original-height="1270" src="https://www.thinglink.com/view/scene/1697983525141087012" type="text/html" style="border: none;" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe></noscript><script data-minify="1" async src="https://brimki.net/wp-content/cache/min/1/jse/responsive.js?ver=1711440424"></script>
				
			

Примерен проект 2

				
					<iframe loading="lazy" width="960" height="422" data-original-width="2550" data-original-height="1122" src="about:blank" type="text/html" style="border: none;" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.thinglink.com/view/scene/1697983515016037156"></iframe><noscript><iframe width="960" height="422" data-original-width="2550" data-original-height="1122" src="https://www.thinglink.com/view/scene/1697983515016037156" type="text/html" style="border: none;" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe></noscript><script data-minify="1" async src="https://brimki.net/wp-content/cache/min/1/jse/responsive.js?ver=1711440424"></script>
				
			

Всяка една промяна ще се отрази автоматично при рефреш на страницата, където е вграден проектът.

Scroll to Top