DIGITAL BUSINESS CARD | Brimki

За бизнеси

Интерактивно бизнес представяне с BRIMKI

Активирайте червената иконка за повече детайли

Дигиталната бизнес визитка с BRIMKI е атрактивна и екологична алтернатива и допълнение към печатните бизнес визитки за обмяна на контакти.

Върху специално подбрано изображение ние вграждаме най-важната информация за Вашата личност и дейност, която бихте желали да споделите с Вашите клиенти и партньори.

В рамките на дигиталната бизнес визитка може да добавим линкове към социалните Ви мрежи, автобиография, видео за Вашата личност и дейност, препратка към най-успешните Ви проекти и всяка друга желана информация за Вашето впечатляващо бизнес презентиране.

Характеристики:

  • Дигиталната бизнес визитка се публикува в уебсайт;
  • Достъпна е чрез предоставен от нас QR код;
  • Може да се ползва неограничено в рамките на цяла година;
  • Текстът в бизнес визитката e с вграден автоматичен превод на повече от 80 чужди езика;

Оригинално решение за:

  • Атрактивно лично презентиране пред бизнес партньори и клиенти
  • Бърза и впечатляваща обмяна на контакти
  • Събирателно бизнес представяне на собствени брандове и дейности
  • Иновативно представяне на бизнес форуми и конференции

Варианти за Дигитални бизнес визитки

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Надграждане - ексклузивни проекти за VIP клиенти

Scroll to Top