БЕЛИ НОЩИ и ФИОРДИ в НОРВЕГИЯ | Brimki

Програма на Профи Травъл Център

БЕЛИ НОЩИ и ФИОРДИ в НОРВЕГИЯ

Интерактивно представяне на програмата за пътуване

Коментари:

Бримка – Контактна информация -поставени са контактите, добавен е бутон с линк към програмата в сайта, добавени са 3 лицензирани тематични снимки

Бримка 2 – препоръчителен сезон – поставен е текста на фона на лицензирана снимка с високо качество

Бримка 3 – хотели – поставен е текста, добавени са желаните снимки на 5-те хотела

Бримка 4 – допълнително видео – вградено е допълнително видео за Geiranger Fjord, отваря се директно, пулсиращата иконка е сменена вместо камера с корабче.

Бримка 5 – Норвежка култура, история, съвремие – поставен е текста, звучи желаната песен, поставени са предоставените 4 снимки в желаната последователност. Добавен е текст за включените 2 круиза и 2 допълнителни снимки за фиордите. Добавен е линк, който препраща към програмата в pdf. При актуализиране на програмата в сайта, линкът ще води към нея.

Това е кодът за вграждане на проекта в сайта на Профи Травъл:

				
					<iframe loading="lazy" width="960" height="421.54566744730676" data-original-width="1708" data-original-height="750" src="about:blank" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.thinglink.com/card/1557726447953510402"></iframe><noscript><iframe width="960" height="421.54566744730676" data-original-width="1708" data-original-height="750" src="https://www.thinglink.com/card/1557726447953510402" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe></noscript><script data-minify="1" async src="https://brimki.net/wp-content/cache/min/1/jse/responsive.js?ver=1711440424"></script>
				
			

Статистика за интереса към проекта в рамките на периода 13.04 – 13.07.22:

Scroll to Top